Facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna ska fortsätta men behöver förändras, har Kommunals ordförande Annelie Nordström sagt. Nu är en ny plattform klar för hur samverkan ska se ut. Hädanefter ska en ny tas fram för varje mandatperiod och också innehålla konkreta politiska krav.

I den nya plattformen, som gäller till och med 2014, finns en valplattform med de sex politiska frågor som Kommunal kommer att driva i samverkan med Socialdemokraterna, men även när de försöker påverka andra partier. Det gäller bland annat rätt till heltid, ökad bemanning och en tredelad föräldraförsäkring.
  – Det är de viktigaste frågorna för våra medlemmar som vi kommer driva i samverkan, men också tydliggöra för våra kongressombud på S-kongressen. En sådan fråga är heltidsfrågan som vi brottas väldigt mycket med och som slår hårt mot våra medlemmar. Och vi har ännu inte heltid, inte ens i de kommuner som är S-styrda, säger Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande.
  Varför är det bara Socialdemokraterna som ni i kan samverka med?
 
– Vi har sagt att Socialdemokraterna är det parti som har samma värdegrund som vi. Man skulle också kunna bolla upp massa frågor och se vilka som stödjer dem och sen samverkar man kring de frågorna. Den vägen har vi inte velat gå utan vi har velat se till helheten. 

En nyhet med plattformen är att den är tydligare med vad som ska gälla när någon har både fackliga och politiska förtroendeuppdrag som kan krocka. Även i den förra plattformen slås det fast att förtroendevalda inte bör sätta sig i en situation där de riskerar att hamna på båda sidor i en konflikt, men det har ändå hänt och personer har tvingats lämna uppdrag efter kritik.
  Kommunal vill att fler medlemmar ska engagera sig i Socialdemokraterna, men ställer upp några principer som ska gälla. Förtroendevalda med förhandlingsuppdrag bör inte ta uppdrag där det kan uppfattas som att de också representerar arbetsgivaren och en ordförande bör inte åta sig politiska uppdrag i nämnder eller kommunala bolagsstyrelser där Kommunal har medlemmar.
  – Det finns väldigt många medlemmar som känner misstro till att våra förtroendevalda finns på båda sidor, att man är både arbetsgivare och facklig organisation i samma person. Där känner vi att vi vill tydliggöra att vi är en facklig organisation och inte ett politiskt parti, säger Per Holmström.
  Det innebär att det finns de som kommer behöva välja om de ska vara fackligt eller politiskt engagerade, men Per Holmström säger att de flesta har förstått och tyckt att det är bra när de har presenterat plattformen för avdelningarna.

Borta i den nya plattformen är avsnitten om arbetarrörelsens historia och avsnitten om att medlemmar och förtroendevalda ska få ideologisk skolning. Tvärtom pekar Kommunal på att det är olämpligt med politisk information på fackliga grundutbildningar och att det ska vara tydligt i förväg när det ska diskuteras politik så att man kan välja bort det.
  Ett större avståndstagande från Socialdemokraterna märks också i flera formuleringar. I den gamla plattformen står det att ”Socialdemokraterna är det enda parti som både har viljan och kraften att långsiktigt genomföra en politik som gagnar medlemmarnas intressen.” Nu heter det att ”…eftersom vårt yttersta mål är ett jämlikt och jämställt samhälle är det mer självklart att samverka med vissa än med andra. Här är det Socialdemokraterna som står oss närmast”.

I den nya plattformen lyfter Kommunal också fram konkreta exempel på när de inte har varit överens med Socialdemokraterna. De nämner att de var missnöjda med Socialdemokraternas nedskärningspolitik på 90-talet, och påpekar förbundets missnöje med att långt ifrån alla S-styrda kommuner har infört rätt till heltid.
  Är det här ett sätt att blidka de som är kritiska till facklig-politisk samverkan?
 
– Nej, jag skulle säga att grunden är att vi har velat vara väldigt tydliga med att vi är en facklig organisation och inte ett politiskt parti. Och så har vi velat vara tydliga med att vi samverkar med Socialdemokraterna men påverkar alla, säger Per Holmström.
  Varför känner ni ett behov av att framhålla att ni inte är ett politiskt parti?
 
– Det är lite skillnad för oss jämfört med andra LO-förbund, deras förtroendevalda kommer aldrig i rollen att de blir arbetsgivare också;  därför är det extra viktigt att inte sitta på dubbla stolar för att på bästa sätt företräda medlemmarna i förhållande till arbetsgivaren.

Så samverkar Kommunal och S

Kommunal och Socialdemokraterna samverkar på olika sätt, dels genom LO men också direkt. Motiveringen är att de av medlemmarnas krav som man inte kan få igenom avtalsvägen måste man försöka få igenom i politiken. Det finns också en gemensam historia mellan LO och Socialdemokraterna – S föddes till stor del ur fackföreningsrörelsen.
I dag samverkar Kommunal och S  både lokalt och centralt. Facklig-politiska ombudsmän jobbar mot S-kommunalare i riksdagen för att få igenom medlemmarnas frågor där. Kommunal skickar ombud till S-kongressen och andra typer av samverkan sker lokalt i olika stor utsträckning.
Man samarbetar även kring valrörelser, utbildning och opinionsbildning och såväl LO som de enskilda förbunden stödjer Socialdemokraterna ekonomiskt.
Påverkan av andra partier sker främst genom att Annelie Nordström träffar de olika ministrarna i regeringen.