Enligt en rapport från LO fanns i december 5,5 procent av platserna i arbetsmarknadspolitiska program i yrkesinriktad utbildning.
  2007 var motsvarande andel cirka 17 procent.
  Under 2012 var det cirka 10 000 som deltog i arbetsmarknadsutbildningar.  Nu vill LO alltså ha 40 000 platser.

Samtidigt pekar LO på hur omfattande fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin har blivit. I dag finns drygt 33 000 i fas 3. Det är 17, 6 procent av deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program.