Fy fan…var de första orden som dök upp i mitt huvud när jag såg på hur polisen börjat kolla människors pass eller legitimation för att få fast papperslösa som ska utvisas.

Vi kallar dom ”papperslösa” eftersom de saknar uppehållstillstånd i Sverige.  Dom har sökt asyl, en fristad från politiskt, religiöst eller sexuella förtryck och förföljelse. Jag som tagit ställning för att stödja och hjälpa de papperslösa vet att de har flytt för sina liv och har starka skäl att söka skydd här i Sverige.
  I Sverige lever de papperslösa ofta under omänskliga förhållanden och under en ständig skräck för att bli utvisade. För att kunna försörja sig tvingas de ta arbeten hos skrupelfria arbetsgivare. De utnyttjas, luras och tjänar i bästa fall småsummor på hårt arbete.
  Det är dom som vår högerregering väljer att slå till emot. Inte mot skurkarna som tjänar pengar på att utnyttja och profitera på andra. En regering som väljer att kriminalisera offren och en justitieminister som håller käften är både fegt och ovärdigt.

Den svenska asylpolitiken dömer människor att bli papperslösa. Det är det politiska systemet som skapar de papperslösa. Sverige tillämpar asyllagarna godtyckligt och klassbundet. En högutbildad amerikan eller en lågutbildad peruan döms helt olika. Forskaren från USA får lätt uppehållstillstånd medan städaren från Peru nekas.
  Arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft måste fram i ljuset och erläggas påföljder. Alla har rätt till kollektivavtalsenliga villkor. Oavsett om du är svensk eller utlandsfödd, kvinna eller man, ung eller gammal, med eller utan papper.

Det handlar om människor. Inte om regler och paragrafer. Det handlar om att inte låta solidaritet bli en läpprörelse, utan att visa på vad praktiskt solidaritetsarbete är.
  Det handlar om människors lika värde och lika rätt. Det handlar om att i vår politik ta kamp för allas rätt till ett värdigt liv.

Bengt Sandberg,
ordförande i Fackligt Center För Papperslösa

Bakgrund 

Fackligt Center för Papperslösa bildades 2008 av alla LO-förbund ett antal förbund inom TCO och Saco samt LO och TCO. Huvuduppdraget är att stödja papperslösa och asylsökande på arbetsmarknaden. 

Projekt Reva står för ”Rättssäkert och effektivt verkställningsarbete” och är ett samarbete mellan polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Den syftar till att öka antalet utvisningar genom ingripande på fler platser än tidigare. Bland annat har tunnelbanesystemet i Stockholm använts genom att polisen gjort id-kontroller och letat efter papperslösa bland resenärerna.
Lördag 9 mars hålls demonstrationer i många orter runt om i Sverige mot Reva och för en humanitär flyktingpolitik.