Den nya jämställdhetsministern sedan sex veckor tillbaka debatterade lönegapet mellan kvinnor och män med några fackförbund, arbetsgivare och politiker på Internationella kvinnodagen. Maria Arnholm (FP) lyfte bland annat fram ett jämnare uttag av föräldradagar och lönekartläggningar som viktiga verktyg för att minska glappet.

Här följer några citat från debatten:

Maria Arnholm (FP), jämställdhetsminister:
  – När det gäller föräldraförsäkring och vab, vi vet ju att det är där det börjar med ojämställdheten. Det är samma för mig som är född på 50-talet som för tjejer födda på 90-talet. Sedan är frågan om det är mera bonus eller ytterligare en pappamånad vi behöver.

– Jobba inte deltid, utan om det är möjligt säg till er arbetsgivare att jag jobbar lite hemma och går klockan tre.
  På frågan om vilka råd hon vill ge till unga kvinnor. Hon råder dem också att välja det yrke de vill ha, men skaffa barn med en partner som är beredd att dela ansvaret.

– Heltid är i första hand en fråga som ska lösas av parterna.

– Man behöver också acceptera tanken på lönespridning, om man förkovrar sig och blir bättre så kan man också få en bättre lön. Alla kollektiv är inte beredda att acceptera det i dag.

Maria Hemström Hemmingsson, sekreterare för Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (Ja-delegationen):
  – De som det här gäller är så vana vid att vara lågbetalda att de inte ifrågasätter det här.
  På tal om att hälften av alla kvinnor som går i pension i dag beräknas få 5000-8000 kronor i månaden efter skatt.

Per Bolund (MP) ekonomisk-politisk talesperson:
  – Vill man ta sitt arbetsgivaransvar måste man avsätta pengar för att höja kvinnornas löner. Vi behöver se till att pengarna kommer fram på bordet.
  På tal om politikernas ansvar som arbetsgivare för offentlig sektor.

– Parterna har ett ansvar i att avsätta potter i varje avtalsrörelse för att höja kvinnolönerna. Män som grupp kommer inte välja att gå ner i lön.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO:
  – Det är konstigt att vi inte kommit på tidigare att om vi begär löneökningar i procent så blir det mer till dem som redan har högre lön.

– Arbetsgivaren vill ha kvar lönegapet mellan kvinnor och män, men det säger man inte rakt ut för det är politiskt inkorrekt.
På tal om satsningen i årets avtalsrörelse på dem tjänar under 25 000, för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR:
  – Jag tycker det är snömos att vi behöver mer kunskap och statistik. Det räcker med det vi har sett.
  På tal om att Anders Knape (SKL) vill ha mer forskning och kunskap om ojämställda löner. En av siffrorna som lyfts fram är att lönegapet mellan kvinnor och män är 14,1 procent.

– Det här är en värderingsfråga, det är att undervärdera kvinnodominerade yrken, sådana jobb som har fått en myt om att vara kvinnliga jobb. För även manliga socialsekreterare har låga löner.
  På tal om att tekniska förvaltningen har högre löner än exempelvis socialsekreterare i kommunerna.

Annika Strandhäll, ordförande fackförbundet Vision:
  – Blev det fler kvinnor i yrkesgrupperna så sjönk lönerna, blev det fler män så ökade lönerna.
  På tal om en undersökning Vision gjort som visade på ett linjärt samband mellan lönerna och om det tillkom fler män eller kvinnor till en yrkesgrupp.

Anders Knape, ordförande i arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL):
  – Fick vi en jämnare fördelning av obetalt och betalt arbete så skulle det ta bort en del av problemen.
  På tal om att SKL som arbetsgivare bör uppmuntra till en jämnare fördelning av hemarbete, vab, föräldraledighet och så vidare.

– Om vi får in mer män i kvinnoyrken och kvinnor i mansyrken så kommer det också att hjälpa till.

– Vår ambition är att man ska kunna välja den sysselsättningsgrad man tycker är lämplig.  Men det är inte bara att man inte blir erbjuden heltid utan vi har stora grupper där kvinnornas män inte accepterar att de jobbar heltid, det får man inte glömma bort.
  På frågan om han är för rätt till heltid.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör och VD, Almega:
  – Jag har jobbat med lönekartläggningar som förhandlare och man ska inte uppleva företagens motstånd mot lönekartläggningar som ett motstånd mot jämställda löner. Man tar in konsulter att göra dem för att de är krångligt utformade.
  På tal om varför han är emot lönekartläggningar, till skillnad från de fackliga representanterna.