– Det är djupt orättvist att kvinnors arbete på 2000-talet inte värderas på samma sätt som mäns, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Kvinnorörelsen, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gick förra året samman och bildade vad som då kallades 15:51-rörelsen ”Lön hela dagen” för att få fart på debatten om jämställda löner.
  Namnet kommer från den tidpunkt då kvinnor på arbetsmarknaden slutar få betalt för sitt arbete. I år är kvinnors betalda arbetsdag en minut längre, vilket ger 15:52-rörelsen.
  Tidpunkten bygger på löneskillnaden mellan könen, som är idag 14,1 procent. Räknat på en arbetsdag mellan 8 och 17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter 15:52.

För Kommunals kvinnor är skillnaden ännu större. Arbetarkvinnor anställda av kommuner och landsting har en medellön på 21 200 kronor per månad. Det är 67,9 procent av vad männen på hela arbetsmarknaden tjänar i snitt. På en arbetsdag innebär det att Kommunals kvinnor arbetar gratis efter klockan 14:26.
  – Den här problematiken har vi har påtalat länge. Kvinnors arbete värderas lägre än männens. Det är en systematiserad värdediskriminering vi ser. En fråga vi har arbetat med i många avtalsrörelser, säger Lenita Granlund.

Sanningen är att det egentligen ser ännu värre ut än att kvinnor i kommuner och landsting jobbar gratis i två och en halv timme varje dag. För att kunna jämföra lönerna för alla olika avtalsområden räknas de upp till en heltidslön samtidigt som många kvinnor i verkligheten arbetar deltid.
  – Problemet är större än vad som visas i 15:52. Särskilt då i yrken med låga löner och många deltidstjänster – där kvinnorna finns. I kommuner och landsting arbetar ungefär 55 procent av kvinnorna deltid eller på timme. I genomsnitt jobbar dessa 60 procent av heltid, vilket ger en faktiskt utbetald lön för dem med 12 500 kronor per månad. Ungefär 3 av 4 deltidare vill arbeta mer än de gör, konstaterar Peder Unander, utredare i Kommunal.

Lenita Granlund menar att det krävs en vilja till förändring i hela samhället för att den här verkligheten ska kunna ändras.
  – Nästa år vid samma tidpunkt så har vi nog backat – det går inte framåt – löneskillnaderna ökar ju. Det är sorgligt att inget händer.
  Att ändra detta är ju din huvuduppgift som avtalssekreterare för Sveriges största fackförbund med en majoritet av kvinnor som medlemmar?
– Vi har LO-samordningen där vi tillsammans diskuterar och ser vilka som är värdediskriminerade och om vi ska satsa på särskilda grupper.  Men alla måste ju vakna om det ska kunna bli en förändring. Det handlar om att omfördela eller skjuta till pengar. Det är en förändring i hela samhället som krävs.
  Finns den viljan?
  – Nej. Eller vi som ser problemet och har medlemmar som drabbas av det har naturligtvis viljan. Men krafterna som inte vill se det är starka. Idag tycker många att lösningen är att kvinnorna ska byta jobb; men vem ska då göra arbetsuppgifterna? Man måste ta den här verkligheten på allvar och man måste skjuta till pengar, säger Lenita Granlund.

Klart står att även Kommunals manliga medlemmar inte får lön fram till klockan 17, med det här sättet att räkna. Kvinnliga arbetare inom offentlig sektor tjänar till exempel 97 procent av vad männen gör.
Löneskillnaden mellan arbetare är alltså betydligt mindre.
  I LO:s lönerapport år 2012 kan man se att bland arbetare är medellönen för kvinnor 21 100 kronor och för män 24 100 kronor, det vill säga 3 000 kronor högre för män. Räknat i procent motsvarar kvinnors medellön 88 procent av medellönen för män bland arbetare.
  Det kan också tilläggas att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har ökat rejält de senaste tio åren. Från 7000 kronor 2001 till dagens dryga 10 000 kronor.

14:26

Enligt Medlingsinstitutets årsrapport är medellönen 2011 för samtliga sektorer
Män: 31 200 kronor/mån
Kvinnor: 26 800 kronor/mån
Kvinnor/Män=85,9 procent.
Genomsnittligt arbetar alltså kvinnor på svensk arbetsmarknad gratis efter 15:52.

För arbetarkvinnor i kommuner och landsting är medellönen 21 200 kronor/mån.
Vilket betyder att deras lön uppgår till 21 200/31 200=67,9 procent av vad samtliga män på arbetsmarknaden tjänar i snitt.
Räknat på samma sätt som ovan arbetar därmed arbetarkvinnor i kommuner och landsting gratis efter 14:26.
Källa: uträknat av Kommunals utredare Peder Unander