Nej, revolutionen är inte död!

Den finns i våra hjärtan!

Kanske nermald, minimaliserad, undanskuffad,

men den finns där!

Garanterat!

Och den dag när solen bränner ner de svarta

väggarna kring oss hoppar REVOLUTIONEN åter

fram!

Rosenrasande rödsprängd och full av nytt liv!

Expanderar som en vätgasballong utan någon

rädsla eller begränsning!

Då ska vi dansa så fötterna blöder av smärta

och vällust!

Tjo i himmel och helvete!