Jag tänker sällan på hur det är,
Jag tänker mer på hur det hade kunnat vara,
Jag önskar att mina tankar kunde,
ge mig nya sagor,

Mina tankar rinner som den snabbaste floden,
Jag vet inte varför jag tänker så mycket,
Jag försöker nog komma på ett nytt sätt,
Att börja om är inte alltid det lättaste,
Men om man vill ha en ny start,
Så måste man först starta om,

När tankarna tar över,
Kommer jag bygga en koja,
En koja där allt känns tryggt och bra,
En koja som jag alltid kommer behöva ha.