Både personal och allmänheten har reagerat på händelsen. En demonstration hålls nu på lördag i Göteborg för att uppmärksamma yttrandefrihet på arbetsplatser och visa stöd för de två personer som stängts av från sitt arbete.

En av dem som jobbar på LSS-boendet i Partille säger: 

– Många är rädda för vem som kommer få gå härnäst. Det verkar räcka med att man håller med i kritiken för att bli avstängd. Vi tycker det är viktigt att man ska få uttrycka sig fritt på sin arbetsplats. 
  I brevet som ledde till avstängningen skriver Atbin Kyan om de stödinsatser som gjorts för en avgången chef som han menar skapar oro i personalgruppen. Han skriver också att cheferna för en svågerpolitik som skapar stora arbetsmiljöproblem. Den pedagogiska vägledaren på boendet höll med om innehållet i brevet och stängdes också av från jobbet.

Ordföranden för Kommunal avdelning Väst, Anders Hagberg, ska träffa arbetsgivaren under torsdag förmiddag för förhandlingar.
  – Jag kan inte kommentera något i dagsläget, i och med att en utredning pågår. Men situationen är nog mer komplicerad än den ser ut, det är vad jag har hört från arbetsgivarens håll, säger Anders Hagberg.