SVAR: Jourtid, även sovande jour, räknas som vilken arbetad tid som helst. Du får alltså räkna med den tiden och lönen du fått för din jourtid när din ersättning beräknas.
/Anna-Katarina Hammarberg