SVAR: Ersättningsnivåerna för arbete på obekväm arbetstid finns reglerade i kollektivavtalet. Det framgår inte av din fråga vem som är din arbetsgivare, men eftersom du jobbar ständig natt utgår jag från att du arbetar inom vård eller omsorg.
  Det finns olika ersättningsnivåer för arbete på obekväm arbetstid i de kollektivavtal som Kommunal tecknat med kommuner, landsting och privata företag som bedriver vård och omsorg. Det är en nivå på vardagar, en lite högre nivå på helger och ytterligare en högre nivå för storhelger. Förutom ersättningsnivån regleras det även mellan vilka tider på dygnet de olika nivåerna är aktuella.  Detta gäller för alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett om man arbetar dag, kväll eller ständig natt. Viktigt att komma ihåg är att du aldrig kan få dubbla ersättningar. Du kan alltså inte lägga ihop ersättningen som gäller för vardagar med den som gäller för till exempel en storhelg, utan du får antingen den ena eller den andra ersättningen.
  Till sist har du en fundering över när dessa regler ska ändras. Regler kring löne- och anställningsvillkor avtalas fram med motparten i en avtalsrörelse. För att vara med och påverka vad som är viktiga frågor som kan tas med i en avtalsrörelse föreslår jag att du vänder dig till din fackliga företrädare eller sektion. De kan hjälpa till med information om hur du/ni kan vara med och påverka i kommande avtalsrörelser.
/Lars-Sture Johansson