SVAR: Ska man bara avlägsna döda grenar kan man göra det vilken tid på året som helst. Ska man däremot göra beskärningar ner på levande ved ska man göra det under hösten. Björk hör till den grupp träd som har mycket tidig savstigning och beskär man tidigt under vårvintern kommer trädet att ”blöda” kraftigt, varpå trädet förlorar viktig energi. Det underlättar för svamp- och bakterieangrepp.
/Åke Kestner