SVAR: Du har onekligen haft en del otur, men det är glädjande att du ändå hittat en viss humor någonstans i eländet. Du gjorde helt rätt som anmälde olycksfallet som arbetsskada och sökte livränta. Det är den arbetsskadeersättning som ersätter mellanskillnaden mellan lön och i ditt fall sjukersättning. Alldeles för få arbetsskadade begär eller ens känner till denna lagstadgade ersättning. Förutsättningarna för ersättning är att skadan satt ned förmågan att skaffa inkomst med en femtondel under minst ett år.
  Du skriver att du överklagat så långt du kan och utifrån det antar jag att du fått din sak prövad i förvaltningsrätten och kammarrätten. Försäkringskassan anför ofta åldersrelaterade besvär som konkurrerande skadeorsaker. Tyvärr är det fortfarande svårt att lyckas visa att skadan i arbetet är den viktigaste orsaken till en långvarig nedsättning av arbetsförmågan. Om ditt ärende prövats i domstol, så att det finns en lagakraftvunnen dom, går det tyvärr inte att göra så mycket mer.
  Du verkar ju också ha fått skadan prövad som patient­skada av patientförsäkringen. Eftersom du uppenbart drabbades av ett olycksfall kan du också vända dig till AFA Försäkring för eventuell ersättning därifrån, om du inte redan gjort det. Kontakta din lokala avdelning, så kan de förhoppningsvis hjälpa dig med det.
/Magnus Eriksson