Privatanställda på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringar som kan ge dem rätt till olika former av extra ersättning. Det gäller till exempel när de blir sjuka, skadade, förlorar jobbet eller får barn.

Eftersom det krävs en anmälan till AFA Försäkring går många miste om försäkringspengarna. För att öka medvetenheten startas nu en reklamkampanj som pågår under hela mars månad.
  LO ska annonsera i dagspress och på nätet och visa den tv-reklam som KA har skrivit om tidigare (se länk). På LO:s webbsajt finns också en interaktiv karta som ska hjälpa medlemmarna att hitta fram till sina glömda pengar.