SVAR: Mitt svar förutsätter att du arbetar på kollektivavtalet AB-HÖK och då ska utbildning som ligger utanför den ordinarie arbetstiden ersättas enligt paragraf 7. Apt med obligatorisk närvaro ska ingå i det ordinarie schemat. Vad gäller tolkning av det lokala avtalet råder jag dig att vända dig till din avdelning om inte sektionen kan förklara det för dig. Rent allmänt kan man säga att om många medlemmar är missnöjda med ett lokalt avtal bör man överväga att försöka förändra avtalet eller säga upp det för att återgå till de centrala bestämmelserna.
/Ameli Andersson