SVAR: Om en arbetsgivare av någon anledning inte längre har något arbete kvar är det arbetsgivaren som ska begära förhandling med den fackliga organisationen kring den uppkomna arbetsbristen. En arbetstagare har ingen skyldighet att säga upp sig själv vid en arbetsbrist.
/Ameli Andersson