SVAR: I det centrala kollektivavtalet finns möjligheten reglerad att teckna lokalt kollektivavtal. Det är alltså de lokala parterna Kommunals avdelning och arbetsgivaren som kan teckna lokalt kollektivavtal.
/Maria Hansson