I går skrev KA att Moderaterna väljer att inte lägga fram ett förslag om att tvinga alla kommuner att införa LOV (lagen om valfrihetssystem), vilket de tidigare velat göra.
  Kommunals Annelie Nordström är förvånad.
  – Man undrar lite vad som gjort att man ändrat sig för det kändes som att det var en viktig hållning för dem, hela regeringen inklusive Maria Larsson (äldreminister från KD) har nästan haft det som sin viktigaste fråga med ökad valfrihet och se till att alla genomför LOV. Det har nästan varit svaret på alla kvalitetsbekymmer.

Annelie Nordström är lite misstänksam och undrar om Moderaterna nu i stället kommer se till att de egna alliansstyrda kommunerna genomför LOV ändå.
  – Jag känner inte full tillförsikt att det är ärligt menat måste jag säga.
  Anna Kinberg Batra säger att LOV inte fungerat överallt, exempelvis i små kommuner. I stället vill Moderaterna att kommunerna går före och skapar egna modeller för ökad valfrihet. Det låter inte bra, tycker Annelie Nordström.
  – Jag tänker ju nästan tvärtom, att det är angeläget att se över de nationella regelverken. Kommunallagen, LOV, lagen om offentlig upphandling – alla de regelverken är tillkomna och sedan inte ändrade så mycket. Och det är så stor prispress på verksamheterna och så många aktörer.
  Kommunal vill riva upp LOV, varför?
  – Vi vill att det ska rivas upp och ersättas med något annat, vi ser att så som LOV är utformad fungerar den inte och det gäller även stora kommuner. Kommunerna tar för litet ansvar för utförarnas kvalitet. Man lutar sig mot LOV och har möjlighet att göra det i dag.

Regeringen håller på att utreda LOV. Utredningen ska vara klar nästa vår, enligt Anna Kinberg Batra (M).
  Anna Kinberg Batra menar att LOV har varit positivt också. Inte bara för de äldre utan också för personalen som fått chans till ökad löneutveckling och karriärutveckling. Detta får Annelie Nordström att börja skratta.
  – Det är så roligt när de säger det för det har de lockat med i alla tider, dessvärre märker vi ingenting av det. Det finns inget som tyder på att någon anställd har det bättre i privata företag än andra. Man har tyvärr lika taskiga villkor oavsett om man jobbar i kommun eller i privat företag.
  Kan man inte lättare byta arbetsgivare om det finns fler, om man inte är nöjd?
  – Visst man kan byta men nästa erbjuder inte något bättre, det har inte blivit en positiv spiral utan snarare tvärtom. Det handlar om prispressen på verksamheter, som gör att de inte kan leverera kvalitet.