SVAR: Om arbetsgivaren har kollektivavtal är han skyldig att betala in till kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar, förutsatt att du uppfyller villkoren. Vilka dessa är beror på vilket avtal du omfattas av. Du bör omedelbart ta kontakt med din sektion för att reda ut vad som gäller för dig.
/Anne-Maria Carlsgård