SVAR: Din arbetsgivare är skyldig att lägga ut semester under sommaren och du har rätt att begära föräldraledighet under förutsättning att du uppfyller de rekvisit som krävs. I vissa av våra kollektivavtal infördes förra året regler om att den extra ersättning som arbetsgivaren betalar ut för delar av föräldraledigheten kan betalas ut hur många gånger som helst. Lägg dock märke till att det handlar om ersättningen, inte hur många perioder man har rätt till under ett år. Kontakta din sektion för att reda ut vad som gäller för dig.
/Ameli Andersson