SVAR: Det finns två olika sätt att beräkna semesterlön enligt semesterlagen. Det ena är den så kallade sammalöneregeln, som gäller för arbetstagare med en bestämd lön per vecka eller per månad. Tanken är då att arbetstagaren ska få samma lön under semestern som under resten av året. En sådan arbetstagare har också rätt till ett semestertillägg på 0,43 procent av månadslönen för varje betald semesterdag.
  Har arbetstagaren däremot en lön som varierar i storlek ska semesterlön beräknas enligt procentregeln. Som timanställd har du en varierande inkomst och din semesterlön ska beräknas enligt procentregeln. Semesterlönen är då 12 procent av arbetstagarens förfallna lön i anställning under intjänandeåret.
  Vad gäller möjligheten att baka in semesterersättning i lönen är huvudregeln att detta inte är tillåtet. Nämnas bör, att det fram till den 1 april 2010 var tillåtet med sådan inbakning vid korta och tillfälliga anställningar om högst 60 timmar under tre månader. Inför lagändringen 2010 uttalade lagstiftaren att det även efter den 1 april 2010 kan vara tillåtet att baka in semesterersättning  i lönen om anställningen inte överskrider tre månader. En förutsättning är då att lönen ökar och att det öppet och tydligt redovisas att semesterersättningen ingår i lönen.
/Annett Olofsson