SVAR: Din arbetstid ska vara schemalagd. Om arbetsgivaren ringer in dig en dag för att personal behövs är frågan om du har beredskap, har timmar i arbetstidsschemat som inte är schemalagda eller om övertidsarbete kan bli aktuellt. Av din fråga verkar det inte vara beredskap. Du ska ha särskilda skäl för att kunna neka övertidsarbete, så i detta fall skulle det kunna bli tal om arbetsvägran. Är det icke schemalagda timmar det handlar om, är frågan hur det lokala kollektivavtalet ser ut. För att få konkret svar på din fråga, kontakta Kommunal lokalt.
/Annica Jansson