SVAR: Ett medarbetarsamtal handlar om ömsesidigt förtroende. Om det är något som ska åtgärdas är det av största vikt att din chef efter medarbetarsamtalet endast pratar med de personer hon eller han behöver. Det finns dock inget lagstöd för att chefen har tystnadsplikt.
/Annica Jansson