SVAR: Det verkar som om du har en tillsvidareanställning på 43 procent. Du har sedan arbetat utöver detta mått i 720 dagar och undrar om arbetsgivaren gör rätt när du inte får tillsvidareanställning också på denna del. Om det är så att du redan har en tillsvidareanställning kan arbetsgivaren göra som de gjort. Kontrollera detta med sektionen. Har du ingen tillsvidareanställning, utan har arbetat som vikarie eller på en allmän visstidsanställning, skulle du blivit tillsvidareanställd dag 721. Redan efter ett års anställning har du företrädesrätt till lediga arbeten, så kontrollera även detta med sektionen.
/Maria Hansson