SVAR: Processen på er arbetsplats verkar bero på uppkommen dålig arbetsmiljö för er arbetstagare. Utan att veta bakgrunden är det svårt att ge konkret svar på din fråga, men det ska finnas sakliga skäl till varför en arbetsgivare vill flytta en arbetstagare från en arbetsplats till en annan. Att förflytta en arbetstagare som en repressalieåtgärd är inte tillåtet. Vänd dig till Kommunal lokalt som hjälper dig i din situation.
/Annica Jansson