Tidigare har Moderaterna velat tvinga kommunerna att införa LOV, men i en ny rapport om välfärden väljer partiet att inte lägga ett sådant förslag.
  – Vi ser hellre att kommunerna går före och utvecklar egna modeller för ökad kvalitet och valfrihet än att vi bestämmer hur det ska fungera, säger Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra, medlem i arbetsgruppen ”Trygga tillsammans” som har skrivit en ny rapport om välfärden.

 Anna Kinberg Batra.Anna Kinberg Batra.
Foto: Jonna Thomasson

En anledning är att det finns kommuner som menar att de inte kunnat införa LOV av olika skäl, ofta små kommuner där det inte funnits flera utövare att välja på, enligt Kinberg Batra.
  Hon säger att LOV också har varit positivt för både personalen och de äldre i många kommuner.
  – Ett av de stora problemen har varit löneutveckling och karriärutveckling och nu öppnas fler sådana möjligheter, det tycker jag är bra.
  På vilket sätt har de anställdas löneutveckling förbättrats av LOV?
  – Jag kan inte uttala mig i siffror men löneläget är ganska lågt. Vi moderater är positiva till konkurrens eftersom det ger möjlighet att byta från en arbetsgivare man inte trivs med till en som man tycker är bättre. Så det är bra att det kommer nya aktörer. Vi hoppas att det ska ge bättre löner och villkor. Det kommer bli konkurrens om de duktiga medarbetarna och det borde vara intressant för löneutvecklingen.

Moderaterna ser problem med att färre söker sig till omsorgsutbildningar. Därför nämner de i rapporten en del förbättringar som behöver göras för de anställda i vård och omsorg, exempelvis: minskat deltidsarbete, ökad meddelarfrihet, bättre löneutveckling och rätt till vidareutbildning för alla anställda.
  Anna Kinberg Batra nämner omvårdnadslyftet som ett sätt för kommunerna att erbjuda vidareutbildning, det är upp till kommunerna att utforma detaljerna.
  Arbetsgruppen har valt att inte föreslå att lagstifta om rätt till heltid.
  – Det är viktigt att kommunerna inför heltid, men vi väljer att inte lagstifta. Vi ser att det går framåt och det är bättre att kommunerna går före än att vi lagstiftar. Funkar inte det kan man aldrig utesluta lagstiftning.

Meddelarfrihet även i privata företag lyfter Anna Kinberg Batra fram som en viktig fråga, som det pågår två utredningar om.
  – Det är viktigt att anställda kan rapportera missförhållanden oavsett arbetsgivare och kräver det en lagändring så är vi beredda till det.
  Kommunals och LO:s inställning är att de vill riva upp LOV.