Tidigare har TCO föreslagit att de som läst på högskola ska få rätt till tre månaders a–kassa medan de söker jobb efter examen, även om de inte har arbetat. Nu vinner förslaget politiskt stöd. Enligt Svenska Dagbladet är flera partier i Socialförsäkringsutredningen positiva till att ändra reglerna så att även personer utan arbetslivserfarenhet kan få rätt till ersättning.

Bland dem som uttalar sig för att sänka tröskeln finns utredningens ordförande Gunnar Axén (M). Han får stöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och Folkpartiet är däremot tveksamma till att ta bort kravet på att man ska ha jobbat för att få rätt till ersättning.