Det var i januari som poängavtalet vid intensivvårdsavdelningarna sades upp för både undersköterskorna och sjuksköterskorna på barnintensiven, neonatalintensiven, thoraxintensiven och neurologintensiven vid Skånes universitetssjukhus. Utan avtalen, som kompenserade för en hög flexibilitet hos personalen, skulle de anställda sänka sina löner med flera tusen i månaden. 32 av 45 sjuksköterskor vid barnintensiven sade upp sig i protest.

Nu har nya avtal tecknats för undersköterskorna på alla fyra avdelningarna. På neurologintensiven innebär det nya avtalet till och med högre lön än förut. På de andra tre avdelningarna blir de nya avtalen i princip som de gamla och undersköterskorna slipper lönesänkningar.
– Det är en väldigt stor framgång att vi fick behålla avtalen men tyvärr får våra nya kolleger ett sämre avtal. Det är djupt tragiskt och vi sa emot men var tyvärr tvingade att teckna det, säger Susanne Wensmark, Kommunals huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus.

De som nyanställs kommer alltså att få gå på ett annat avtal, vilket kan innebär flera tusenlappar mindre i månaden än kollegerna. Men Susanne Wensmark säger att Kommunal kommer jobba hårt för att de förhandlar sig till högre grundlön så att skillnaderna inte behöver bli så stora.
– Samtidigt har vi en klausul som säger att om Vårdförbundet tecknar ett bättre avtal för sina medlemmar på barnintensiven så ska vi erbjudas detsamma, säger Susanne Wensmark.
En annan skillnad mot förut är hur semesterersättningen ska betalas ut, där Kommunal är oense med arbetsgivaren och har begärt förhandling.

Vårdförbundet har tecknat nya avtal på tre av avdelningarna men har ännu inte kommit överens med arbetsgivaren om ett avtal på barnintensiven.