Det talas om att höja kvaliteten och statusen på vårt yrke. Men vi får inga verktyg för att komma dit. Jag har jobbat inom hemtjänsten i över 20 år. Med kunskap om hur det ser ut i dag vill jag inte ha någon hemtjänst alls när jag blir gammal.

För att hemtjänst och annan omsorg ska fungera och bli ett framtidsyrke som fler vill ha måste man framför allt matcha kund och personal. Kunden måste få rätt att bestämma vilken eller vilka som ska få arbeta i dennes hem.
  Kunden efterfrågar hela tiden kontinuitet, de flesta vill helst att samma personer kommer dit så mycket som möjligt. Idag är det hej svejs. Det kan skrivas fina genomförandeplaner när vi får nya kunder, men att de frångås är mer regel än undantag. Kunden är totalt överkörd.

I dag får kunden välja mellan privat och kommunal utförare, men det handlar ju egentligen bara om konkurrens av olika insatser till det bästa priset. Det viktigaste är ju ändå att man trivs med varandra och fungerar ihop och att kunden kan lita på personen.
  Man borde i stället satsa på att konkurrera om den allra bästa personalen. Utvalda genom olika tester, samtal och utbildningar. Kunden ska få lämna önskemål och krav på egenskaper hos sin personal. Man erbjuder kunden ett antal personer som får provjobba och efter en överenskommen tidsperiod utvärderas arbetet tillsammans. Kunden måste få bestämma mer. Idag styr vi över kunden.

Personalen skulle då också få möjlighet att utföra ett bättre arbete med högre kvalitet. I dag har vi flera kunder som vi är kontaktpersoner åt, men det är inte alls säkert att det är dem vi får gå till. I ett system där kunden kan påverka mer vem som kommer och när man ska komma får vi också större möjlighet att göra ett bra och uppskattat jobb.
  ”Kunden har alltid rätt” borde gälla i det egna hemmet och inte bara i restaurangbranschen. Ska det vara helt orealistiskt och omöjligt?

Helena Larsson,
vårdbiträde