Genom att LO vill tillåta en särskild bolagsform där vinsten inte styr, gör man klart att det inte är valfrihet man är emot – bara vinstuttagen. Det ligger mycket nära det Vänsterpartiet har föreslagit. Samma gäller att man inte vill låta marknaden styra välfärden och därför föreslår att LOV skrotas.
  LO:s förslag innebär också att kommuner kan göra undantag från reglerna mot vinst. Det tror jag är fel väg. Risken är att detta överutnyttjas och att vi därför får fortsätta se skattepengar rinna iväg till privata vinster. Vi behöver inte riskkapitalisterna och det är onödigt att öppna sådana luckor. Dessutom tvingar privatiseringarna även det offentliga att pressa kostnader på ett sätt som drabbar kvaliteten.

Tillsammans med förslagen mot vinstuttag pekar LO på behovet av mer resurser till välfärden. Det är i linje med vad Kommunal har lyft.
Jag håller helt med om detta. Enbart ett stopp för vinster löser inte alla välfärdens problem. Det går inte att få en riktigt bra omsorg, skola och vård, om vi inte satsar resurser så att vi kan ha fler anställda och för att de anställda ska få rimliga arbetsförhållanden och inte behöva slita ut sig. Därför föreslår Vänsterpartiet kraftigt höjda resurser till välfärden, såväl generella tillskott till kommuner och landsting, som riktade satsningar för att anställa fler.

Men vi måste kunna garantera att dessa resurser går dit de är avsedda – fler anställda. Därför behöver vi sätta stopp för dagens slöseri där skattepengar läcker till riskkapitalister. Det är ingen slump att vinstdrivna välfärdsföretag överlag har lägre personaltäthet och fler visstidsanställningar, någonstans måste vinsten tas ifrån. Det senaste året, det finns statistik för 2010, gjorde de 8,7 miljarder i vinst, det motsvarar lönerna för 22 000 undersköterskor. Nu är det dags att låta välfärden fokusera på kvalitet och utveckling, inte på vinstjakt.

Ulla Andersson,
ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet