Det finns stora brister i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning. Det konstaterar ISF i en utredning som gjorts på regeringens uppdrag. Efter att ha tittat på 600 ärenden konstaterar man att det finns brister både i hur besluten om sjukpenning är skrivna och i hur man omprövar besluten.

I en fjärdedel av besluten om sjukpenning får den sjuke aldrig veta varför Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning. Det enda som står på beslutet är vilka sjukdomssymptom läkaren sjukskrivit för och att arbetsförmågan ska bedömas mot arbetsmarknaden. Sedan kommer ett avslag utan att det motiveras hur bedömningen gjorts. 
–   Det blir svårt för den enskilde att begripa vad jag i så fall ska anföra i en omprövning för att ha rätt till sjukpenning, säger Dan Ljungberg.
  De fall som går till omprövning tas om hand på tre Försäkringskassekontor i Sverige: Göteborg, Norrköping-Jönköping och Stockholm. ISF har i sin undersökning sett att det är betydligt svårare att få rätt i Stockholm än på de andra två kontoren. I Stockholm ändras bara några procent av avslagen medan det i Göteborg är över en fjärdedel som ändras.
  – Det bidrar ju inte till rättsäkerhet, säger Dan Ljungberg.

För att komma tillrätta med bristerna rekommenderar ISF att Försäkringskassan ser till att synen på omprövning blir samma i hela landet. Man vill också att det i beslut om sjukpenning ska stå vilka argument handläggaren har mot att bevilja sjukpenning.
  Försäkringskassan har nu sex veckor på sig att svara på rapporten. 
  – Vi har gjort det vi ska. Nu ligger bollen hos regeringen. Är det så att de upplever att försäkringskassan inte gör det som man tycker att de borde med anledning av vår rapport kan regeringen agera, säger Dan Ljungberg.

Exempel ur avslag till sjukpenning från FK

”Du är helt sjukskriven på grund av depression. Sjukdomen medför koncentrationssvårtigheter, nedsatt grundstämning, skuldkänslor, lättirritation och nedsatt prestation och arbetsförmåga. Du är initiativlös och är rädd att träffa människor.
Du är arbetslös och din arbetsförmåga ska bedömas i förhållande till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.
Utifrån de här uppgifterna överväger Försäkringskassan att inte betala någon sjukpenning till dig..”