De två TCO–rapporterna går igenom den forskning som finns i världen kring sambandet mellan arbetslöshet och ersättningens storlek till de arbetslösa.
  Enligt regeringens resonemang blir arbetslösa mindre benägna att söka nytt jobb om villkoren i a–kassan är för bra.

TCO menar att något sådant tydligt samband inte finns och hänvisar till arbetslöshetens längd i de a–kassor, bland annat Kommunals, där de fackligt anslutna har en inkomstförsäkring som komplement. Arbetslösheten är i genomsnitt inte högre i dessa kassor jämfört med a–kassor där inkomstförsäkring saknas. Försäkringen hjälper till att ge medlemmen ersättning utöver a–kassans tak upp till 80 procent av tidigare lön.
  TCO anser att arbetslösheten beror på en rad andra faktorer som till exempel antalet lediga jobb, hur effektiv arbetsförmedlingen är och chansen till arbetsmarknadsutbildning för att lättare få jobb.
  – Taket i a–kassan behöver höjas av många skäl. Det har inte höjts på 10 år och är i dag på 14 960 kronor. Knappt var tionde arbetslös med a–kassa får därför ut 80 procent av sin tidigare lön i ersättning, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Hon får medhåll av tjänsteföretagens branschorganisation Almega, som också tycker att taket i a–kassan ska höjas. Almega vill komplettera detta med ökad möjlighet för privat arbetsförmedling och jobbcoacher.
  – Regeringens politik mot arbetslöshet har inte gett önskad effekt, det krävs mer än jobbskatteavdrag, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.