Förra året enades Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om introduktionsanställning för ungdomar upp till 24 år som gått ut vård– och omsorgsprogrammet.
   De färdigutbildade undersköterskorna ska erbjudas ett års anställning med arbete 75 procent och utbildning 25 procent av tiden. Lönen blir på 75 procent enligt avtal. Efter ett år ska undersköterskorna garanteras fast anställning.
   Ingen har ännu anställts enligt denna överenskommelse.
   – Vi måste nu lokalt komma överens om vad utbildningen ska innehålla, vilka som ska vara handledare och vilka arbetsplatser som är lämpliga för introduktionsanställningar, säger Johan Ingelskog, Kommunals enhetschef för arbetsrätt och kollektivavtal.

Enligt honom kan detta vara klart tidigast till sommaren så att de första som kan erbjudas introduktionsanställning blir de som till våren är färdiga undersköterskor.
   – Vi tycker att det var en bra överenskommelse eftersom många av våra medlemmar år efter år tvingas gå runt på tillfälliga anställningar. Nu garanteras de fast jobb efter ett år, fortsätter han.
   Kommunal för samtal om en liknande överenskommelse med de privata Vårdföretagarna inom Almega.

Dessutom förs samtal mellan Kommunal, SKL och Vårdföretagarna om en kombinerad anställning/utbildning för ungdomar som inte gått vård– och omsorgsprogrammet. Också i detta fall tänker sig Kommunal att det ska vara arbete till 75 procent med 75 procent av avtalsenlig lön.
   I går blev det känt att jobbpakten mellan LO och Svenskt Näringsliv har spruckit. Kommunal vet inte hur detta påverkar introduktionsanställning och samtalen om andra insatser inom vården för att ungdomar lättare ska få jobb kombinerad med utbildning.
   – Det får du fråga arbetsgivarna om. Kostnaderna för handledning och utbildning lär öka om inte staten ger stöd så jag antar att färre får erbjudande om introduktionsanställning, säger Johan Ingelskog.

Men Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga–Kari Fryklund är fortfarande intresserad.
   – Statligt stöd för handledning och utbildning är en förutsättning och jag har inte hört att detta skulle vara i fara. Så för vår del betyder det ingenting att LO och Svenskt Näringsliv inte kan enas centralt. Vi vill i alla fall hitta en lösning för vården som ger ungdomar jobb, löser generationsväxlingen och kvalitetssäkrar utbildningen, säger hon.
   Kommunalarbetaren har även förgäves försökt att få en kommentar från SKL med anledning av att jobbpakten spruckit mellan LO och Svenskt Näringsliv.