Doktoranden Sofia Elwér har analyserat uppgifter om omkring 1 000 personer, skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande. Hennes avhandling visar på ett tydligt samband mellan jämställdhetsmönster på arbetsplatsen och hur de anställda upplever sin hälsa.

Att jobba på en arbetsplats med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraledighet är kopplat till små problem med psykiska besvär, bland både män och kvinnor. För männen hade typen av arbetsplats inget samband med den psykiska hälsan. Däremot hade kvinnor på ojämställda arbetsplatser mer psykiska besvär, enligt avhandlingen.

Sofia Elwér har också gjort gruppintervjuer med anställda inom äldreomsorgen i norra Sverige. De intervjuade nämnde resursbrist, orimlig arbetsförmåga och omorganisationer som saker som påverkar hälsan negativt. För att må bra tyckte de att det viktigaste är bra stöd från kollegorna och att kunna skratta tillsammans.