Kooperativt ägda HSB Omsorg har funnits i Järfälla kommun sedan 2001, men sista februari lämnar företaget kommunen. Även i Vällingby och i Stockholms södra förorter lägger HSB Omsorg ner sin verksamhet.
  – Vi får inte den ersättning vi behöver för att verksamheten ska hålla en bra kvalitet. Om vi var kvar skulle vi behöva skära ner på personalkostnader och det vill vi inte, vi tummar inte på den kvaliteten, säger Karin Thalén, vd för HSB Omsorg.

I Järfälla införde kommunen i oktober tidsmätning med hjälp av det tekniska hjälpmedlet Mobipen. Det innebär att den utförda tiden som ska faktureras mäts direkt, i stället för att företagen meddelar sin utförandetid. HSB Omsorg anser att de med det nya systemet inte ersätts tillräckligt för kringtid, som administration och restid mellan brukarna.
  – Det finns fördelar med Mobipen, vi är inte emot den tekniska utvecklingen. Men det har varit väldigt kort omställningstid och man måste se till att utförarna får rimlig ersättning. Det handlar både om kringtid och om ställtid, när ett besök hastigt ställs in, säger Karin Thalén.

Även vårdföretaget Aleris har funnits i Järfälla sedan 2001 men lämnar kommunen sista mars. Anledningen är ungefär densamma som för HSB Omsorg – för låga ersättningar.
  – De senaste åren har man på olika sätt försämrat möjligheten att bedriva en hemtjänst. Tiden för inköp har till exempel plötsligt minskat till 30 minuter i veckan, det förstår vem som helst att det är omöjligt att hinna med, säger Dennis Selsborg, affärsområdeschef på Aleris.
  Också han nämner en ökad administration till följd av införandet av Mobipen som en av orsakerna till att verksamheten inte längre går runt. 

Jonas Forsberg är regionalt fackligt ombud på Kommunals Täbysektion och förhandlingsansvarig gentemot HSB Omsorg. Han säger att det är tråkigt när utförare lägger ner men förstår att de väljer att lämna Järfälla – och välkomnar det till och med.
  – Jag tycker att det är väldigt bra att det finns företag som markerar att det inte är okej att pressa ersättningarna så här. Det finns fördelar med tidsmätning men det som har skett är att det har tagit av kringtiden, säger Jonas Forsberg.
  HSB Omsorg och Aleris har fört diskussioner med Järfälla kommun hela hösten utan att få gehör. Nu måste HSB Omsorgs 200 vårdtagare och Aleris 140 välja en ny utförare. Båda företagen har löst situationen för sina anställda med omplaceringar till andra delar av Stockholms län.

Ordföranden i socialnämnden, Björn Falkeblad (M), håller inte med om att ersättningarna är för låga eller att Mobipen skulle medföra mycket högre administrativa kostnader.
  – Det finns kommuner som har högre ersättningar än oss och det finns de som har lägre. Jag kan inte svara för hur företagen sköter sin administration men när rapporteringen sker elektroniskt försvinner ju flera moment, säger Björn Falkeblad.
  Han pekar på att det är valfritt att bedriva hemtjänst i kommunen och att det viktigaste för honom är att det finns en valfrihet för de äldre med många utförare att välja mellan.
  – Men jag förstår om det kan finnas enskilda äldre som drabbas när de måste byta utförare.
  När det gäller den minskade tiden för inköp säger han att det är en besparingsåtgärd.

Men inte heller för den kommunala hemtjänsten går verksamheten runt.  För 2013 har Järfälla Hemtjänst budgeterat ett underskott på 8,2 miljoner kronor. Enligt chefen för Vård och Omsorg, Arnfinn Kleveland, är det en direkt följd av ökade administrativa kostnader på grund av Mobipen.
  Enligt Jonas Forsberg från Kommunal blir följden till slut att de enda företag som stannar kvar är de oseriösa som saknar kollektivavtal, inte betalar avtalsenliga löner och helt enkelt väljer att inte ersätta sina anställda för kringtiden.
  – Till syvende och sist är det kommunledningen som bestämmer kvaliteten ute i vården. Ju mer de skär ner desto sämre blir det. Då är det bra att en så pass stor aktör som HSB Omsorg säger att det är inte okej, vi kan inte bedriva verksamheten på de här villkoren.