Manifestationen mot de planerade nedskärningarna äger rum kvart över fyra i eftermiddag. Mer än 230 anställda har anmält att de kommer att vara med när namnunderskrifterna överlämnas till sjukhusdirektören Lennart Persson. 
  – Vi hoppas väl att det ska ske något mirakel, så att de tänker om. Vi vill i alla fall göra vår röst hörd, så att allmänheten vet att vi inte ställer upp på det här. Det kommer att bli sämre för patienterna i slutändan, säger Linda Brolin, undersköterska på infektionsavdelningen.

Just infektionsavdelningen drabbas hårt av de planerade nedskärningarna. Fram till nu har avdelningen haft 28 egna vårdplatser plus 10 platser för infektionssjukvård på en annan avdelning. Nu ska de 10 extraplatserna tas bort.
  – Det resulterar i att de blir många fler omflyttningar. Då måste vi städa, och det blir mer administrativt jobb. Det blir mindre tid för patienterna som redan ligger här, säger Linda Brolin.

Protesterna gäller också de nya arbetstider som ska införas för avdelningens sjuksköterskor. Schemaändringen innebär att det uppstår ett glapp på en halvtimme varje kväll, när sjuksköterskan som har jobbat kväll går hem innan kollegan som ska jobba natt hunnit sätta sig in i patienternas situation. Glappet inträffar vid halv tio på kvällen, samma tid då avdelningen brukar få ta emot nya patienter från infektionsmottagningen som stänger klockan tio.
  – Sjuksköterskorna ska göra samma jobb, men på kortare tid. Det blir mycket tyngre även för oss undersköterskor. Vi får mindre tid för att vända patienterna och för blöjbyten, säger Linda Brolin.
  Vad får nedskärningarna för konsekvenser, tror du?
  – Längre vårdtider och mer utbränd personal. Man vill så mycket, men tiden finns inte. Det är det som gör att man blir så förtvivlad.