Drömmen om att få prova på att vara brandman i Australien föddes redan när Erika Hinders, som jobbar på Finspångs räddningstjänst, gick utbildningen 2006. Tack vare ett stipendium kunde drömmen förra året bli verklighet. I sju veckor förra året jobbade hon på räddningstjänsten i Queensland samtidigt som hon jämförde arbetet med jämställdhet i de båda länderna. 

Det som förvånade henne mest var att australiensarna tycktes ha mindre problem med sexuella trakasserier än den svenska räddningstjänsten. De hade också en tydligare policy kring sexuella trakasserier. 
  – Men när jag berömde cheferna för det blev de nästan lite stötta och påpekade att Australien var tidigare ute än Sverige med att införa rösträtt för kvinnor. De har kommit längre med jämställdheten i samhället, säger Erika Hinders.
  När det gällde utrustningen var däremot svensk räddningstjänst mer anpassad för kvinnliga brandmän än australiensk. I Australien fanns många av kläderna bara i en storlek. 
  – Jag tror mina skor till kemdräkten var åtta storlekar för stora. I Sverige har vi lagar och standarder att luta oss mot för att kunna motivera ett mer anpassat skydd.

Svensk räddningstjänst är även bättre på att informera de kvinnliga brandmännen om hur de ska gå till väga när de blir gravida. Båda länderna har gravidplaner – men betydligt fler av de svenska brandmännen kände till att det fanns.
  – Jag tror det är en effekt av nätverksträffarna för kvinnliga brandmän som ordnas varje år. Där går man bland annat igenom rättigheter, och ger möjlighet för kvinnor att träffas helt enkelt.
  Erika Hinders noterade att många kvinnliga brandmän i Australien verkade vara rädda för att utmärka sig på grund av att de är kvinnor och därför valde att inte göra någon affär av sådant som för stora kläder och delade omklädningsrum.

Hennes främsta slutsats är att räddningstjänsterna i de olika länderna bör ta lärdom av varandra.
  – Det kan finnas en annan lösning på ett problem, det är till exempel inte omöjligt att ha en räddningstjänstorganisation där sexuella trakasserier inte är en självklarhet. Men det är viktigt att det kommer uppifrån och jobbas hela vägen ner. Cheferna sätter standarden.

ID. Erika Hinders

Ålder: 26 år.
Yrke: Brandman i Finspång.
Bor: Linköping.
Fackliga uppdrag: Skolinformatör och generationsskiftesansvarig för Kommunal Östergötland.