Niclas Järvklo, jämställdhetsforskare.Niclas Järvklo.

Varför ska man bry sig om genus?
  – Jämställdhet inom arbetsmarknaden är viktigt för att få bukt på den ekonomiska krisen. Man bör inte se jämställdhet som ett tillägg, ”och så var det kvinnor och barn också”. På konferensen var man väldigt kritisk till att man på många platser i världen gör budgetnedskärningar, när man egentligen behöver göra satsningar inom det offentliga, eftersom det möjliggör kvinnors ekonomiska och självständiga utveckling. Det riktades också kritik mot mikrokrediter och andra kortsiktiga satsningar eftersom man menar att det är bättre med långsiktiga och generella välfärdssatsningar, för när det inte finns en väl utbyggd välfärd så måste kvinnorna arbeta desto hårdare i hemmen.

Hur ser det ut i Sverige?
  – På konferensen berömde man hur vi i Sverige hanterade krisen under 90-talet, att man inte stramade åt budgeten direkt, utan först senare.
  – Däremot är det ett problem att lönerna i det offentliga ofta är lägre och att många kvinnor tvingas arbeta deltid. Vi har en stark facklig organisation med kollektivavtal, men vi behöver skifta fokus från tillväxt inom industri till löneledd tillväxt. Det perspektivet har man helt tappat bort.

Vad behöver de fackliga organisationerna bli bättre på?
  – Vi behöver stärka fackens roll. Vi måste våga satsa på den offentliga verksamheten. I Sverige gnäller vi ofta på facket. Fackets roll att stå upp för löneökningar tar vi nästan för givet. Facket behöver stå på sig och ställa tuffa krav på att kvinnors löner ska öka och att vrida debatten. Det är det som är kärnan och grunden för en hållbar ekonomi.
  – Under ekonomiska kriser tenderar krisen att först slå hårdast mot den ”manliga sektorn”. Paradoxalt nog verkar jämställdheten öka vid kriser, men det är ju inte en positiv sak ändå. Och långsiktigt slår det hårdare mot kvinnor, på grund av neddragningar i den offentliga sektorn.