Kommunal har överlämnat sina avtalskrav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. När det gäller lönerna begär Kommunal att de höjs med minst 700 kronor i månaden. Även lägstalönerna ska höjas med minst 700 kronor, enligt kraven.

I övrigt riktar Kommunal in sig på att få till bättre villkor för säsongsanställda och andra visstidsanställda. Här är några av kraven:
  • Stärk säsongsanställdas rätt till heltidsanställning. När ny personal ska rekryteras ska de som redan är säsongsanställda ha förtur.
  • Begränsa möjligheten att kombinera visstidsanställning och vikariat till max två år. Efter det ska anställningen automatiskt övergå till en fast tjänst.
  • Arbetsgivarna ska bli skyldiga att göra årliga visstidskartläggningar.

Kommunal vill också begränsa helgarbetet för kyrkvaktmästare och kyrkogårdsvaktmästare. Kravet är att alla ska få rätt till minst två sammanhängande lediga lördagar och söndagar varje månad.