2008 tog Harry Charalambous och ytterligare två enhetschefer vid Södermalms hemtjänst över varsin hemtjänstenhet till enbart inventarierkostnaderna. KA skrev 2009 om Harry Charalambous och hans planer på att utveckla verksamheten, fri från kommunens byråkrati. Han var en omtyckt chef som en gång i tiden startat som vårdbiträde, och många av de anställda valde att följa med i privatiseringen. Men i april 2012 såldes de tre enheterna vidare till vårdföretaget Aleris. Hur mycket de betalade är ännu inte offentligt.
  – Det gick tyvärr inte så bra för oss ekonomiskt. 2010 började stadsdelen dra ner på ersättningarna och det drabbade oss hårt. Det gick inte runt och vi hade mycket oro och vånda hur vi skulle klara verksamheten, så till slut kontaktade vi helt enkelt en koncern med lite bredare axlar än oss, säger Harry Charalambous, som är kvar som verksamhetschef på Södermalms hemtjänst.

 Harry Charalambous, Södermalms hemtjänst.Harry Charalambous.
Foto: Håkan Lindgren

Han vill inte säga hur mycket Aleris betalade för företaget, men säger att han inte tog över verksamheten i syfte att sälja den vidare och tjäna pengar.
  – Vi följde de direktiv som fanns, vi uppmanades att knoppa av och det gick fantastiskt bra de första två åren men när kommunen ändrade våra förutsättningar så gick det inte mer. Jag är väldigt ledsen att det blev som det blev.
  När Harry Charalambous tog över hemtjänstenheten uppmuntrades personalövertaganden i Stockholms stad. Men när det visade sig att verksamheter i princip hade skänkts bort för bara några tusenlappar och ingen hänsyn tagits till marknadsvärdet, blev kritiken hård och staden stoppade tillfälligt avknoppningarna. Numera ska även en värdering av marknadsvärdet göras.

Flera av de kritiserade avknoppningarna blev föremål för polisutredning och Vantörs hemtjänst har fått betala extra i efterhand eftersom det slogs fast att försäljningen var olaglig. Avknoppningen av Södermalms hemtjänst är en av dem som anmäldes till EU-kommissionen, men där beslutade man att lägga ärendet på is. 
  Men nu kan de som köpte verksamheter till underpris ändå få en skattesmäll, har Dagens Nyheter rapporterat. Skatteverket ska ha inlett en revision där de tittar på om de låga priserna kan förmånsbeskattas. Det är oklart om Södermalms hemtjänst är en av dem som granskas. Harry Charalambous har inte hört något från Skatteverket men säger att ”de kommer väl höra av sig”.
  – Det är klart att det inte känns så bra men jag vill ju följa reglerna. Men jag hade tänkt bygga en annorlunda verksamhet och jobba för bästa möjliga kvaliteten och sen gick det inte runt helt enkelt, säger han.