De svenska facken som deltar i kampanjen Right2Water har som mål att samla in 150 000 namn för vatten som en mänsklig rättighet. Det är en bit kvar – i nuläget har drygt 1 700 personer skrivit under, enligt kampanjsajten.

Snart kanske siffran skjuter i höjden. Just nu annonserar Kommunal efter två kampanjarbetare som ska samla namn på heltid under två månader.
  – Det är meningen att de här personerna ska resa runt i Sverige och vara på plats där det finns många människor, säger Kommunals kommunikationschef Emma Nilsson.
  Varför gör ni den här satsningen?
  – Många tror att rent vatten är en självklarhet i Europa, men så är det faktiskt inte. Det här är en viktig internationell solidaritetsfråga i första hand.
  – Dessutom finns det undersökningar som visar att många av våra rör är väldigt eftersatta, så på sikt kan det bli en fråga även i Sverige. Kommunal organiserar medlemmar som arbetar på vattenverk.

Kampanjen Right2Water drivs av offentligfacken i Europa, EPSU. För svensk del innebär det att Kommunal, Seko, Transport, Akademikerförbundet, Vårdförbundet, Vision och ST är med och samlar in namn. Kommunal samordnar arbetet, men de andra sex fackförbunden bidrar ekonomiskt till de två kampanjarbetarnas lön.

Right2Water

Right2Water drivs som ett medborgarinitiativ i EU, det första någonsin. Om initiativtagarna lyckas samla in en miljon namnunderskrifter måste EU-kommissionen ta upp deras krav.
Kraven i kampanjen är 1) Vatten och sanitet garanteras för alla i EU, 2) Mänskliga rättigheter före marknadsintressen: Vatten ska inte avregleras och 3) Tillgång till vatten och sanitet för alla i hela världen.
Mer information finns på kampanjens Facebook-sida. Där går det också att skriva under uppropet.