Ett trettiotal utställare var på plats på Norra Latin i Stockholm när Attendo ställde ut. Där presenterades kreativa sätt att arbeta med omsorg, främst inom äldreomsorg, men också inom LSS och skola.
  En relativt ny innovation, med förebild i japanska sälrobotar, är robotkatten, som är tänkt att användas inom äldreomsorgen.
  – Jag tror egentligen att riktiga sällskapsdjur är det bästa, men det är inte alltid lämpligt på grund av allergier och smittspridning, menar Christine Gustafsson, vårdforskare vid Mälardalens högskola.

Vårdforskare och robotikforskare har tillsammans tagit fram en prototyp på en robotkatt i sex exemplar. Under tolv veckor testades de av fyra brukare på äldreboendet Eskilshem i Eskilstuna. Resultaten är lovande, men Christine Gustafsson är noga med att betona att man ännu inte kan dra några säkra slutsatser, men tendenserna är goda – livskvaliteten för tre av de boende ökade.
  – Jag blev faktiskt lite överraskad av resultaten. Min förhoppning är att det ska göra gott för en del, särskilt de med långtgående demens, men kanske även andra målgrupper, säger Christine Gustafsson.
  – Det är ett mänskligt behov att ta hand om andra, men när man blir äldre, kanske med demens i ett sent skede, så blir man mest omhändertagen. Men nu kan man få bry sig om ett djur.

Samtidigt vill Christine Gustafsson betona att det är en fiktiv produkt. Hon berättar om den äldre damen som bemötte robotkatten med sådan inlevelse att hon verkade tro att det var en riktig katt.
  – När jag berättade för henne att det var en robot sa hon: ”Det vet jag väl! Men den här katten behöver varken ha mat eller gå på låda.”