I en artikel (se länk till höger) skriver riksdagsledamot Jan Ericson (M) om händelsen i Stenungsund, där ett arbetsplatsombud blev fråntagen sitt uppdrag på felaktiga grunder. Jan Ericson menar att detta inte är ett unikt fall. Utan att det tyvärr är alltför vanligt förekommande att fackligt förtroendevalda personer med moderata åsikter inte ses på med blida ögon, främst av olika LO förbund. Det kan nog vara sant till viss del. Alla inom Kommunal tycker inte lika och för en del är det fackliga uppdraget mycket nära knutet till det politiska. Men oavsett var vi står politiskt så är Kommunal i första hand en fackförening, en organisation för medlemmarnas bästa på arbetsplatsen. Verka för bättre villkor på arbetsplatserna kan man göra oavsett politisk färg. Vi vill också ha medlemmar och förtroendevalda som tycker, debatterar och försöker förändra i den riktning de vill. Det tror vi gynnar organisationen.

Det står medlemmar fritt att välja sitt arbetsplatsombud. Medlemsdemokratin väger tungt och ska så göra fram till dess att ett stadgebrott kan konstateras. Varje förtroendevald måste ta ett personligt ansvar och se till att ens agerande inte bryter mot Kommunals stadgar. Händelsen i Stenungsund har medverkat till att Kommunals förbundsstyrelse kommer att vidta olika åtgärder för att klargöra inåt i organisationen om vad som gäller. För att medlemmarna i Kommunal ska få bättre arbetsvillkor, är det enormt viktigt med politisk påverkan. Detta sker gentemot alla partier i Sverige.

Kommunal måste och ska påverka de som innehar den politiska makten oavsett partifärg. Men när det gäller facklig-politisk samverkan så sker detta endast med det socialdemokratiska partiet. Kommunal verkar enligt stadgarna för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval. Vi kommer att göra det tills medlemmar tycker något annat och verkar för att stadgarna förändras. Vill medlemmarna förändra sin organisation är detta en demokratisk rättighet. Det kan ske genom att en motion författas och diskuteras vid Kommunals kongresser. Det är medlemmarna som äger sin organisation och bär den in i framtiden.

Lena Andersson,
administrativ enhetschef  för Kommunal