Sahlgrenska universitetssjukhusets bemanningsservice har mer än 900 timavlönade. Majoriteten är undersköterskor och skötare. KA har tidigare berättat om att facket drivit ett 20-tal fall där anställda på olika delar av sjukhuset fått en lön som varit lägre än SKL-avtalets lägstalön. I ett fall fick en undersköterska upp lönen med 1 500 kronor och 8 000 kronor retroaktivt.

Efter krav från Kommunal har arbetsgivaren nu granskat lönerna för alla kommunalare som är timavlönade.
  – Åtta hade fel lön, de har fått det retroaktivt, säger Anna Hedman, Kommunal sektion 57.
  De som har ett års erfarenhet i yrket har nu fått 18 420 kronor. En av medlemmarna fick lönen höjd med drygt 1 300 kronor och närmare 6 000 kronor retroaktivt (omräknat på heltid).
  Men Kommunal vill gå vidare med lönerna för närmare 15 medlemmar.
  – Vi vill ha kompletterande uppgifter, säger Anna Hedman.

Kommunal förväntade sig att få tillgång till uppgifter om lönerna för samtliga timavlönade. Men vid mötet med arbetsgivaren fick facket bara del av medlemmarnas löner, det är 60 personer.
  – Vi går inte vidare med det här, det är en tolkningsfråga, säger Anna Hedman.
  I stället planerar Kommunal att rekrytera nya medlemmar.
  – Här har vi en fråga där vi kan säga att det lönar sig att vara med i facket även för timanställda.

Lägstalön kommuner och landsting

• 18 420 kronor per månad (från 1/9-12) om arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning efter genomgången utbildning.
• 16 720 kronor per månad (från 1/9) för arbetstagare som fyllt 19 år.
Källa: Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting