I dag, onsdag, presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport om läget på den svenska arbetsmarknaden. Slutsatsen är att det blir allt färre yrken där det är enkelt att hitta jobb.

Tre yrkesgrupper som märker av de tuffa tiderna är vårdbiträden, vaktmästare och barnskötare. Där blir konkurrensen om jobben stenhård under 2013, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Läget väntas också förbli tufft på fem och tio års tid för alla tre yrkesgrupperna.
  För undersköterskor är situationen annorlunda. Konkurrensen om jobben blir hård under 2013, men på tio års sikt svänger pendeln så att undersköterska blir ett bristyrke. Det beror på att många undersköterskor går i pension samtidigt som för få nya utbildas.

Kockar och bussförare kan också se framåt med tillförsikt, enligt Arbetsförmedlingen. Inom båda yrkena kommer det finnas relativt gott om jobb både 2013 och på längre sikt. För bussförarna hänger utvecklingen samman med att kollektivtrafiken expanderar samtidigt som många bussförare går i pension.

Bristindex* för några av Kommunals yrken

Kockar: 4,17
Bussförare: 3,64
Djuruppfödare/djurskötare: 3,00
Behandlingsassistenter: 2,96
Skötare: 2,94
Fastighetsskötare: 2,78
Undersköterskor: 2,65
Parkarbetare: 2,46
Trädgårdsarbetare: 2,39
Fritidsledare: 2,39
Personliga assistenter: 2,30
Städare: 2,07
Barnskötare: 1,75
Vaktmästare: 1,58
Vårdbiträden: 1,49
* Arbetsfömedlingens bristindex går mellan 1 och 5. Ett lågt tal betyder att det är stor konkurrens om de jobb som finns, ett högt tal att det är liten konkurrens. Siffrorna gäller för 2013, inte hur det kommer att se ut på längre sikt.