Under de milda vintrarna 2007-2009 inträffade drygt 4 000 halkolyckor per år, visar Arbetsmiljöverkets siffror. 2010 och 2011 var det kallare, då ökade antalet halkolyckor till strax över 5 000.

Flest fallolyckor inträffar i skolan, förskolan och omsorgen, enligt statistiken. Kvinnor har 20 procent högre risk än män att drabbas.
  – Hemtjänstpersonalen till exempel, som oftast är kvinnor, har väldigt pressade tidsscheman och behöver ofta springa mellan bostadshusen. Lägger man halka på en stressig arbetssituation ökar risken för olyckor markant, säger arbetsmiljöinspektören Gunni Ekdahl i ett pressmeddelande.

För att förebygga olyckor uppmanar Arbetsmiljöverket kommunerna att sanda och ploga gångvägar.
  – En annan enkel åtgärd är att arbetsgivaren ger sin personal broddar. Det är en billig investering för att förebygga ganska plågsamma arbetsskador och minska sjukfrånvaron, säger Gunni Ekdahl.