Tidigare har KA berättat om den stora vikariebristen inom Karlskronas barnomsorg, men en liknande situation råder också inom kommunens äldreomsorg, om än inte riktigt så illa.
  – Innan jul var det ju jättesvårt, bland annat för att så många fick maginfluensa. Nu har det stillat av lite, men man märker att det är kris, berättar en personal.
  – Då kunde man få arbeta 7-14 och sedan 16-21 på samma dag, när det var riktig kris. Man kan ju få arbeta väldigt många dagar på rad, berättar en annan.

Susanne Nordin, verksamhetschef på Resurs- och kompetensförsörjningen inom Karlskrona äldreförvaltning, bekräftar att många fick arbeta väldigt mycket under en period innan jul. Hon nämner också maginfluensa som en orsak, men menar samtidigt att den höga frånvaron av personal främst berodde på att många vill ta ut ledighet runt jul. Nu ser läget bättre ut; det är färre som ansöker om semester och färre som är sjuka. Men hon utesluter inte att läget återigen kan bli kritiskt.
  – Det är inget förhållande som är konstant – det går upp och ner.
  Har de äldre blivit påverkade av vikariebristen?
  – Det vore ju dumt att påstå att de inte har blivit det, men främst har de blivit påverkade av att det blir omplaceringar av personal, men det blir det ju ändå runt jul, menar Susanne Nordin.

Kommunals Maria Wanner tycker att samarbetet med kommunen fungerar bra och att de blev tagna på allvar när de påtalade att situationen inte såg bra ut.
  – Det är väl inte riktigt så illa som inom barnomsorgen, men under en period har det funnits en brist på vikarier även inom äldreomsorgen. Så har det varit sedan i höstas; man får inte in folk, trots den stora arbetslösheten.
  På torsdag nästa vecka ska en ”specialgrupp”, med representanter från kommunen, arbetsförmedlingen och de berörda fackliga klubbarna, träffas för att diskutera situationen.

Enligt Susanne Nordin har man från kommunens sida försökt att lösa situationen genom att styra om organisationen. Sedan tidigare har kommunen en vikariepool, ett slags internt bemanningsföretag, med fastanställda som kan täcka upp för ordinarie personal.
  Svårigheter med rekrytering kvarstår dock, även om man utför åtgärder för att rekrytera ny personal. Många som söker arbete som undersköterska har ingen utbildning inom yrket, något som Karlskrona kommun kräver för att fastanställa.
  – De får testa på att arbeta hos oss, men sedan måste de utbilda sig. Vi har startat två omvårdnadsutbildningar och i juni är det 80 stycken som blir färdigutbildade därifrån, berättar Susanne Nordin.
  – För oss gäller det att tänka långsiktigt – inte att panikrekrytera outbildade.