SVAR: För att få en tillsvidareanställning när du arbetat 720 dagar ska du ha haft vikariat eller allmän visstidsanställning under denna tid. Har du till exempel haft vikariat i 720 dagar ska du från och med den 721:a dagen ha en tillsvidareanställning. Vissa kollektivavtal reglerar att du kan räkna ihop de två visstidsanställningarna. Kontakta Kommunal lokalt. De vet vilket kollektivavtal som gäller och hjälper dig med svar på frågorna om du haft vikariat eller allmän visstidsanställning under de 720 dagarna. /Annica Jansson