SVAR: Enligt lagen har arbetsgiv­aren rätten att leda och fördela arbetet. I den rätten ingår exempelvis vilken sysselsättningsgrad en viss tjänst ska ha. Däremot finns vissa saker som arbetsgivaren bör ta hänsyn till. En av dessa är om arbetstagaren har barn under åtta år, då en förkortning av arbetstid­en kan vara aktuell.
  När det gäller just din sysselsättningsgrad kan det finnas annat som bör beaktas när arbetsgivaren vill öka din sysselsättningsgrad. Ta kontakt med din sektion så de kan hjälpa dig. /Jörgen Gustavsson