SVAR: Semesterlagen reglerar att semesterledighet ska tas ut utifrån ett hälsoperspektiv. Kommer arbetstagare och arbetsgiv­are inte överens är det arbetsgivaren som bestämmer. Besked från arbetsgivaren ska lämnas senast två månader eller en månad innan om det finns särskilda skäl. Frågan är dock var din pojkvän arbetar, vilket kollektivavtal som gäller och i så fall om avtalet reglerar annat än vad som regleras i semesterlagen. Din pojkvän ska kontakta Kommunal lokalt, där de kan ge mer konkret svar. /Annica Jansson