Undersköterskan Helena Ternehäll som avsattes av sektionsstyrelsen i Stenungsund har fått en ursäkt av förbundsledningen genom den administrativa chefen Lena Andersson.
  – Jag är den förste att beklaga att det har blivit som det har blivit. Helena har inte gjort något fel. Hon har diskuterat politik och framfört sina åsikter på en utbildning. Det är en rättighet och inget skäl att skilja någon från sitt uppdrag, säger Lena Andersson.
  Dessutom har inte sektionsstyrelsen i Stenungsund rätt enligt stadgarna att skilja någon från sitt uppdrag – det kan bara förbundsstyrelsen göra.

I Stenungsund säger sektionens ordförande Lena Janson att de fattade ett felaktigt beslut och att Helena är välkommen tillbaka. Men hon har begärt utträde ur Kommunal och har sagt att hon inte vill komma tillbaka som arbetsplatsombud.
  – Jag har sökt henne och vill be om ursäkt för att vi fattade ett sådant beslut och att hon är välkommen tillbaka, säger Lena Janson.
  Betyder det här att du har ändrat uppfattning?
  – Det är ju inte bara jag som fattar beslut utan det är förbundets hållning och den som man måste följa. Jag anser ju fortfarande och det gör Kommunal också, att ska du vara arbetsplatsombud så ska du följa våra stadgar, men jag kan ju inte bestämma vad hon ska tycka.

Stenungsundssektionen lutade sig mot en formulering i stadgarna som lyder att Kommunal ska ”verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval” när de ansåg att Helena Ternehäll inte delade värdegrunden. Lena Andersson från förbundskontoret tycker inte att den meningen kan tolkas som att man som ombud inte kan uttrycka sympati för alliansen eller vara emot facklig-politisk samverkan. Däremot är det viktigt hur man agerar i sitt uppdrag.
  – Jag har svårt att förstå att man reagerar på det sätt man gör. Man får sätta det mot medlemsdemokratin. Det ska vara grova skäl för att man ska skilja någon från sitt uppdrag och vad jag vet hade Helena inte misskött sitt uppdrag på något sätt, säger Lena Andersson.

Kommunal ser allvarligt på det inträffade och Lena Andersson säger att de ska utreda hur de kan tydliggöra vad som gäller och hur liknande situationer kan undvikas.
  – Vi ska diskutera detta så att det blir tydligt i hela organisationen.